به سامانه  ارسال مقاله به مجله تاریخ (TARIKH) واحد محلات خوش آمدید

مجله  تاریخ واحد محلات از سال1385 و به منظور نشر مقالات علمی و پژوهشی تاریخ پژوهان کشور ، در زمینه های مختلف تاریخی شروع به فعالیت نمود .این مجله از همه محققین و پژوهشگرانی که فعالیت آنها به صورت تخصصی و یا بین رشته ای مرتبط با تاریخ ایران و جهان می باشد دعوت می کند تا با ارسال مقالات ارزشمند خود ما را  یاری فرمایند.

 

ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

توالی انتشار : فصلنامه

مجوز انتشار : دانشگاه آزاد اسلامی 

رتبه براساس اخرین ارزیابی :

دارای دسترسی آزاد : بله

زبان : فارسی با چکیده انگلیسی

فرایند داوری : دوسو ناشناس

نوع انتشار : الکترونیک 

هزینه : دارد- 500 هزارتومان 

سیاست سرقت ادبی: هرچند این مجله با استفاده از روشهای مختلف و  نرم‌افزارهای «همانندجو» و "همیاب" به منظور بررسی متون فارسی استفاده می­ نماید.لیکن مسئولیت اصلی و کلیه عواقب قانونی و رسمی  ناشی از عدم رعایت حقوق مادی و معنوی نویسندگان در مقالات مجله  رسما  متوجه نویسنده مسئول می باشد.. 

 

شماره جاری: دوره 16، شماره 61، تابستان 1400 

1. نقش جراید مخالف در تهران از کودتای 1299 در به قدرت رسیدن رضاشاه

صفحه 1-23

محمدرضا اسدپورسعادتلو؛ علی بیگدلی؛ سید محمد ثقفی نژاد


7. نقش دارالفنون ودانش آموختگان آن در نهضت مشروطه

صفحه 165-190

فهیمه عبدالی بارند؛ معصومه قره داغی؛ مقصودعلی صادقی گندمانی؛ داود اصفهانیان


9. بررسی نظام اقتصادی و تجاری در دوره قطب شاهیان

صفحه 218-238

اعظم غلامی؛ مهدی انصاری؛ محبوبه شرفی


11. روشنفکران و نخبگان سه گانه عصر پهلوی اول

صفحه 254-265

مصطفی میرزایی؛ علی بیگدلی؛ عباسقلی غفاری فرد


12. تاملی بر توسعه سازه های آبی و استفاده از راه های آبی در تمدن هخامنشی

صفحه 266-289

اسکندر ممبینی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ احمد کامرانی فر