نویسنده = محمد سپهری
تعداد مقالات: 10
1. بررسی تحولات اجتماعی «جبال» در دوره ی آل بویه

دوره 16، شماره 60، خرداد 1400، صفحه 288-307

جواد نظریان؛ ابوالفضل رضوی؛ محمد سپهری


2. خوراک و پوشاک ایرانیان در عصر امویان

دوره 15، شماره 59، اسفند 1399، صفحه 59-80

امیر احمد مومنی ها؛ محمد سپهری؛ هوشنگ خسروبیگی


3. مرجئه و دوگانگی موجود در اندیشه آنان

دوره 15، شماره 59، اسفند 1399، صفحه 147-163

شعبانعلی بیدکی؛ محمد سپهری؛ محمود سید


4. تحلیلی سندی و محتوایی بر زیارت نامه جامعه کبیره امام هادی(ع)

دوره 15، شماره 57، شهریور 1399، صفحه 7-25

عباسعلی محمدی؛ محمد سپهری


5. تحولّات اقتصادی (ارضی) دوره ی آق قویونلو (908-857 ق.)

دوره 15، شماره 57، شهریور 1399

رضا طاهرخانی؛ محمد سپهری


6. آموزش و نهادهای آموزشی آل زیار و انعکاس آن در قابوسنامه

دوره 14، شماره 55، اسفند 1398، صفحه 71-98

ابوالفضل فضلی؛ محمد سپهری


7. هنرنمائی أرموی موسیقیدان ایرانی در بغداد عصر مغولان

دوره 14، شماره 52، خرداد 1398، صفحه 79-99

محمد رضا هاشمی نیا؛ محمد سپهری؛ ستار عودی


9. بررسی وضعیت اجتماعی یمن در عصر طاهریان(858-945هـ.ق)

دوره 13، شماره 50، آذر 1397، صفحه 113-129

محمد سپهری؛ علی غلامی فیروزجائی


10. تحولّات اقتصادی (ارضی) دوره ی آق قویونلو ( 908-857ق).

دوره 13، شماره 49، شهریور 1397، صفحه 102-134

رضا طاهرخانی؛ محمد سپهری