نویسنده = پوریا اسمعیلی
تعداد مقالات: 2
1. بینش و روش تاریخنگاری حمزه اصفهانی در سنی الملوک و الارض الانبیاء

دوره 13، شماره 49، تابستان 1397، صفحه 85-101

ذکراله محمدی؛ پوریا اسمعیلی


2. تأثیر جغرافیای طبیعی و انسانی کرمانشاهان بر حوادث جنگ جهانی اول

دوره 13، شماره 49، تابستان 1397، صفحه 1-23

نصرالله پور محمدی املشی؛ پوریا اسمعیلی