نویسنده = علی سالاری شادی
تعداد مقالات: 3
2. دیدگاه های کسروی درمورد ناسیونالیسم دردوره رضاشاه پهلوی

دوره 16، شماره 60، خرداد 1400، صفحه 73-94

کاظم حسینی فر؛ معصومه قره داغی؛ علی سالاری شادی؛ منیژه صدری


3. مقایسۀ آراء و نظریات اشپولر با محققان روس دربارۀ اوضاع دین در دورۀ ایلخانان

دوره 14، شماره 53، شهریور 1398، صفحه 121-139

کریم فرجی قرابقلو؛ منیره کاظمی راشد؛ علی سالاری شادی؛ منیژه صدری