نویسنده = منیژه صدری
تعداد مقالات: 11
1. تبیین نقش خورشد بانو در نوگرایی اجتماعی، فرهنگی و ادبی قراباغ 1315-1253 ق/ 1897-1837م

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

یاسمن جوانشیر؛ منیژه صدری؛ اسماعیل حسن زاده؛ حسین احمدی


2. سرّ ناکامی انجمن ایالتی آذربایجان در جریان نهضت مشروطیّت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

سعید آتشبار؛ منیژه صدری؛ سیدمحمود سادات؛ منیره کاظمی راشد


3. اصلاحات ارضی در آذربایجان با تاکید بر موقوفات

دوره 16، شماره 63، اسفند 1400، صفحه 33-59

شهین عسگریار؛ منیژه صدری؛ عزیز طالعی قره قشلاق؛ منیره کاظمی راشد


4. ایران در آستانه جنگ جهانی اول و تاثیر جنگ بر تجارت حوزه شرق ایران

دوره 16، شماره 62، آذر 1400، صفحه 59-91

مجید خالق نیا؛ منیژه صدری؛ سید یوسف متولی حقیقی؛ منیره کاظمی راشد


5. کارکردهای انجمن ایالتی آذربایجان در عصر مشروطیّت به روایت از روزنامة انجمن تبریز و اسناد نویافته

دوره 16، شماره 60، خرداد 1400، صفحه 1-25

سعید آتشبار؛ منیژه صدری؛ سیدمحمود سادات؛ منیره کاظمی راشد


6. دیدگاه های کسروی درمورد ناسیونالیسم دردوره رضاشاه پهلوی

دوره 16، شماره 60، خرداد 1400، صفحه 73-94

کاظم حسینی فر؛ معصومه قره داغی؛ علی سالاری شادی؛ منیژه صدری


7. چگونگی رویارویی رضاشاه با مقوله تجدد و روشنفکری و واکاوی رفتارشناختی او با روشنفکران

دوره 15، شماره 57، شهریور 1399، صفحه 171-194

محراب حاتمی؛ منیژه صدری؛ سیمین فصیحی؛ نازلی اسکندری نژاد


8. بررسی پیامدهای اصلاحات ارضی (مطالعه موردی شهرستان مراغه)

دوره 15، شماره 56، خرداد 1399، صفحه 123-142

رضا نژادنقی؛ معصومه قره داغی؛ ناصر صدقی؛ منیژه صدری


9. اخلاق اجتماعی و مدیریت شهری قزوین درعصرقاجار

دوره 14، شماره 55، اسفند 1398، صفحه 49-69

زهرا چگینی؛ حسین آبادیان؛ منیژه صدری؛ معصومه قره داغی


10. نقش علمای نقشبندیه در امور اجتماعی قرن نهم هجری با تأکید بر مشی دنیاگرایی در عین دنیاگریزی

دوره 14، شماره 54، آذر 1398، صفحه 1-18

میلاد پرنیانی؛ منیره کاظمی راشد؛ ولی دین پرست؛ منیژه صدری


11. مقایسۀ آراء و نظریات اشپولر با محققان روس دربارۀ اوضاع دین در دورۀ ایلخانان

دوره 14، شماره 53، شهریور 1398، صفحه 121-139

کریم فرجی قرابقلو؛ منیره کاظمی راشد؛ علی سالاری شادی؛ منیژه صدری