نویسنده = سهیلا ترابی فارسانی
تعداد مقالات: 5
1. جایگاه سلطان وسلطنت در اندرزنامه های باستان ودوره ایران اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

سودابه دستی ترک؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ ناصر جدیدی


2. کهن‌الگوهای آفرینش در اسطوره مشی و مشیانه و نمونه‌های آن در اسطوره‌های دیگر جوامع

دوره 17، شماره 64، خرداد 1401

سیدمهدی حبیبی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ سهیلا ترابی فارسانی


3. مشروطیت و اندرزنامه نویسی در دوگانه تداوم یا انقطاع

دوره 16، شماره 62، آذر 1400، صفحه 24-58

سودابه دستی ترک؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ ناصر جدیدی


4. تاریخ نویسی محلی دوره ناصری باتکیه برشاخص‌های تاریخ محلی فارس

دوره 15، شماره 59، اسفند 1399، صفحه 127-145

رسول مظاهری؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ شکوه اعرابی هاشمی


5. تاملی بر روش‌شناسی در تاریخنگاری اسماعیل رائین با تکیه بر جایگاه انگلستان در تاریخنگاری او

دوره 15، شماره 58، آذر 1399، صفحه 37-55

رضا قندهاری زاده؛ احمد کامرانی فر؛ سهیلا ترابی فارسانی