نویسنده = فریناز هوشیار
تعداد مقالات: 4
1. بازتاب جنگ‌های پیامبر‌(ص)درکتاب‌ های تاریخ اسلام ایران ازسال 1358ه.ش.تا‌کنون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

ظریفه میر؛ فریناز هوشیار؛ سهیلا ترابی فارسانی


2. تبیین و تحلیل رویکردهای تبلیغاتی امویان

دوره 16، شماره 63، اسفند 1400، صفحه 209-234

نبی سنجابی؛ فریناز هوشیار؛ ناصر جدیدی


3. تبیین مولفه های رفتاری اقتصادی امویان در خراسان و ماوراءالنهر

دوره 16، شماره 60، خرداد 1400، صفحه 210-236

اسلام کرامتی؛ فریناز هوشیار؛ فیض اله بوشاسب گوشه


4. بررسی تطبیقی اصلاحات نظامی خسروانوشیروان در شاهنامه و منابع تاریخ نگارانه ی اسلامی

دوره 15، شماره 58، آذر 1399، صفحه 57-86

پریسا بهادرپور؛ احمد کامرانی فر؛ فریناز هوشیار