نویسنده = معصومه قره داغی
تعداد مقالات: 7
1. پیامدهای قراردادسن پترزبورگ درایران

دوره 16، شماره 63، اسفند 1400، صفحه 255-289

حجت عبداللهی؛ معصومه قره داغی؛ منوچهر صمدی وند؛ نازلی اسکندری نژاد


2. نقش دارالفنون ودانش آموختگان آن در نهضت مشروطه

دوره 16، شماره 61، شهریور 1400، صفحه 165-190

فهیمه عبدالی بارند؛ معصومه قره داغی؛ مقصودعلی صادقی گندمانی؛ داود اصفهانیان


3. دیدگاه های کسروی درمورد ناسیونالیسم دردوره رضاشاه پهلوی

دوره 16، شماره 60، خرداد 1400، صفحه 73-94

کاظم حسینی فر؛ معصومه قره داغی؛ علی سالاری شادی؛ منیژه صدری


4. بررسی پیامدهای اصلاحات ارضی (مطالعه موردی شهرستان مراغه)

دوره 15، شماره 56، خرداد 1399، صفحه 123-142

رضا نژادنقی؛ معصومه قره داغی؛ ناصر صدقی؛ منیژه صدری


5. اخلاق اجتماعی و مدیریت شهری قزوین درعصرقاجار

دوره 14، شماره 55، اسفند 1398، صفحه 49-69

زهرا چگینی؛ حسین آبادیان؛ منیژه صدری؛ معصومه قره داغی


6. مناسبات محمدرضا شاه درطی جنگ سرد

دوره 14، شماره 55، اسفند 1398، صفحه 99-127

فرشید رهی؛ معصومه قره داغی؛ محمد یوسفی جویباری؛ نازلی اسکندری نژاد


7. نقش ایلات در عدم شکل گیری جامعه مدنی در عهد قاجار

دوره 14، شماره 55، اسفند 1398، صفحه 187-216

بهمن عبدالهی اوزان سفلی؛ معصومه قره داغی؛ شهرزاد ساسانپور؛ داود اصفهانیان