نویسنده = بشری دلریش
تعداد مقالات: 3
1. نقش قبایل در ارکان سپاه سلجوقیان (431-552ق.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400

نصرت اله طاهرخانی؛ کوروش فتحی؛ بشری دلریش؛ علی ذاکری


2. بررسی تطبیقی سیاست تساهل و تسامح حکومت های آل بویه و فاطمیان

دوره 16، شماره 62، آذر 1400، صفحه 340-362

مهدی نجاتی آتانی؛ نصراله پور محمدی املشی؛ مصطفی ناصری راد؛ بشری دلریش


3. روایات مسلمانان از هند (مطالعه موردی داستان آفرینش)

دوره 15، شماره 59، اسفند 1399، صفحه 7-21

محسن شاه بختی؛ مصطفی ناصری راد؛ بشری دلریش؛ جواد سخا