نویسنده = محمود الواری
تعداد مقالات: 3
1. اندیشه ولایت حضرت علی(ع) در آموزه های اهل حق و سلسله آتش بیگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

محمود الواری؛ مهدی انصاری؛ علی اکبر خدری زاده


2. بررسی اندیشه دونادون در باور اهل حق(با تکیه بر دیگاه مکتبیون)

دوره 16، شماره 60، خرداد 1400، صفحه 26-55

محمود الواری؛ مهدی انصاری؛ علی اکبر خدری زاده


3. بینش و روش درتاریخ نگاری سیفی هروی

دوره 15، شماره 59، اسفند 1399، صفحه 217-235

محمود الواری؛ محبوبه شرفی