نویسنده = محبوبه شرفی
تعداد مقالات: 5
1. مدیریت استراتژیک نظامی بابهره گیری ازالگوی ترکیبی مرحله ای مبتنی برساختارعصبیتی ‌در عصر دولت صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

علیرضا رشیدی؛ محبوبه شرفی؛ سینا فروزش


2. تاثیر اندیشه های اخوان الصفا بر جنبش سربداریه

دوره 16، شماره 63، اسفند 1400، صفحه 349-368

مصطفی عبدالهی؛ رامین یلفانی؛ محبوبه شرفی


3. جنبش ایرانیان علیه عباسیان با تاکید بر راوندیه

دوره 16، شماره 63، اسفند 1400، صفحه 369-392

مرتضی علی بهمنی؛ مهدی گلجان؛ محبوبه شرفی


4. بررسی نظام اقتصادی و تجاری در دوره قطب شاهیان

دوره 16، شماره 61، شهریور 1400، صفحه 218-238

اعظم غلامی؛ مهدی انصاری؛ محبوبه شرفی