نویسنده = علی بیگدلی
تعداد مقالات: 4
1. «رویارویی مصدق با قانون‌گریزی دربار: بازگشت به مشروطه یا اشتباه راهبردی در محاسبات سیاسی؟»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

پرویز کریمیان راوندی؛ علی بیگدلی؛ سینا فروزش


2. نقش جراید مخالف در تهران از کودتای 1299 در به قدرت رسیدن رضاشاه

دوره 16، شماره 61، شهریور 1400، صفحه 1-23

محمدرضا اسدپورسعادتلو؛ علی بیگدلی؛ سید محمد ثقفی نژاد


3. فرهنگ و ایدئولوژی در عملکرد انجمن آثار ملی (مطالعة موردی فعالیت انتشارات و کتابخانه)

دوره 16، شماره 61، شهریور 1400، صفحه 24-59

علیرضا اسماعیلی؛ علی بیگدلی؛ مهرناز بهروزی


4. روشنفکران و نخبگان سه گانه عصر پهلوی اول

دوره 16، شماره 61، شهریور 1400، صفحه 254-265

مصطفی میرزایی؛ علی بیگدلی؛ عباسقلی غفاری فرد