نویسنده = شکوه السادات اعرابی هاشمی
تعداد مقالات: 3
1. نقش و جایگاه شبکه های ارتباطی دراستراتژی امپراتوری هخامنشی

دوره 17، شماره 64، خرداد 1401

اسکندر ممبینی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ احمد کامرانی فر


2. تاملی بر توسعه سازه های آبی و استفاده از راه های آبی در تمدن هخامنشی

دوره 16، شماره 61، شهریور 1400، صفحه 266-289

اسکندر ممبینی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ احمد کامرانی فر


3. بررسی نقش ایزدمهر در متن مذهبی مهر یشت اوستا

دوره 15، شماره 58، آذر 1399، صفحه 179-191

محمدرضا باوندپور؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی