نویسنده = علی اکبر خدری زاده
تعداد مقالات: 3
1. اندیشه ولایت حضرت علی(ع) در آموزه های اهل حق و سلسله آتش بیگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

محمود الواری؛ مهدی انصاری؛ علی اکبر خدری زاده


2. بررسی اندیشه دونادون در باور اهل حق(با تکیه بر دیگاه مکتبیون)

دوره 16، شماره 60، خرداد 1400، صفحه 26-55

محمود الواری؛ مهدی انصاری؛ علی اکبر خدری زاده


3. شیوع بیماری های مسری در بندر بوشهر در دوره مشروطه

دوره 16، شماره 60، خرداد 1400، صفحه 263-287

زهرا مروتی؛ علی اکبر خدری زاده