نویسنده = شاهپور قجقی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. انسان‌شناسی تاریخی رواج آیین شمنیسم در بین اقوام ترکمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1400

شاهپور قجقی نژاد؛ محمود سید؛ علی باصری؛ وحید رشیدوش