نویسنده = دکتر امیر تیمور رفیعی
تعداد مقالات: 10
2. خط کوفی در گذر تاریخ اسلامی

دوره 10، شماره 37، تابستان 1394

دکتر امیر تیمور رفیعی؛ لیلا کاویانی اسکندری؛ مهرنازکاویانی اسکندری


3. وضعیت اجتماعی کوفه در آستانه قیام امام حسین علیه السلام

دوره 10، شماره 37، تابستان 1394

دکتر امیر تیمور رفیعی؛ سعید نجفی نژاد


4. تأثیر امام موسی کاظم(ع) برتمدن اسلامی

دوره 10، شماره 36، بهار 1394

دکتر امیر تیمور رفیعی؛ فاطمه حسین خراسانی


5. مزدک خنیاگر دینی یا اصلاح طلب عصر ساسانی

دوره 8، شماره 29، تابستان 1392

دکتر امیر تیمور رفیعی؛ سمیه عباسی


6. عوامل موثر در ظهور مزدک

دوره 6، شماره 20، بهار 1390

دکتر علاءالدین آذری؛ دکتر امیر تیمور رفیعی؛ سمیه عباسی


7. نقش امیراسماعیل سامانی در چگونگی تشکیل دولت سامانیان

دوره 6، شماره 20، بهار 1390

دکتر امیر تیمور رفیعی؛ فرزانه سیفی


8. حوزه تا جنگل مروری بر زندگی میرزا کوچک خان جنگلی در عصر مشروطه

دوره 5، شماره 17، تابستان 1389

دکتر امیر تیمور رفیعی؛ دکتر کیوان لؤلوئی؛ حامد کاشی‌زاده