نویسنده = لیلا کاویانی اسکندری
تعداد مقالات: 2
1. خط کوفی در گذر تاریخ اسلامی

دوره 10، شماره 37، تابستان 1394

دکتر امیر تیمور رفیعی؛ لیلا کاویانی اسکندری؛ مهرنازکاویانی اسکندری


2. خط شناسی و تاریخ خطوط در دوره اسلامی

دوره 8، شماره 28، بهار 1392

دکتر امیرتیمور رفیعی؛ لیلا کاویانی اسکندری؛ مهرناز کاویانی اسکندری