نویسنده = محمود سید
تعداد مقالات: 9
1. انسان‌شناسی تاریخی رواج آیین شمنیسم در بین اقوام ترکمن

دوره 16، شماره 63، اسفند 1400، صفحه 177-208

شاهپور قجقی نژاد؛ محمود سید؛ علی باصری؛ وحید رشیدوش


2. چگونگی استفاده داعیان ایرانی از کلام و فلسفه در تحکیم اقتدار امامت فاطمی

دوره 16، شماره 63، اسفند 1400، صفحه 235-254

زهرا رئوفی؛ سید علیرضا واسعی؛ محمود سید


3. تاثیرات فرهنگی و سیاسی گسترش مذهب تشیع در شبه جزیره دکن (مطالعه موردی حکومت قطب شاهیان)

دوره 16، شماره 61، شهریور 1400، صفحه 80-108

رقیه بابایی حسن سرا؛ محمود سید؛ سید علیرضا واسعی


4. مرجئه و دوگانگی موجود در اندیشه آنان

دوره 15، شماره 59، اسفند 1399، صفحه 147-163

شعبانعلی بیدکی؛ محمد سپهری؛ محمود سید


5. ارتباط فتح هرمز و قندهار با جنوب هند در عصر صفوی

دوره 15، شماره 59، اسفند 1399، صفحه 257-272

علیرضا قاسم پور نوبیجاری؛ محمود سید؛ سید علیرضا واسعی


6. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و پیامدهای آن

دوره 15، شماره 56، خرداد 1399، صفحه 297-319

مریم رحیمی؛ محمود سید


7. نقش جغرافیای سیاسی ایران در دو جنگ جهانی قرن بیستم

دوره 14، شماره 55، اسفند 1398، صفحه 27-48

محمد گرشاسبی؛ محمود سید


8. آثار عهدنامه های واگذار شده به روس و انگلیس در دوره ناصری و مظفری

دوره 12، شماره 47، اسفند 1396، صفحه 184-208

محمود سید؛ نینا صیادعبدی


9. اندیشه های مهاتما گاندی درباره دین اسلام

دوره 12، شماره 44، اردیبهشت 1396، صفحه 10-20

محمود سید؛ مجید گل محمدی