نویسنده = سینا فروزش
تعداد مقالات: 7
1. مسائل پیروان ادیان، مذاهب و آیین‌های غیررسمی دوره ناصری در اسناد عرایض (1301-1303 هـ.ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

مریم نیل قاز؛ سینا فروزش؛ رضا شعبانی


2. مدیریت استراتژیک نظامی بابهره گیری ازالگوی ترکیبی مرحله ای مبتنی برساختارعصبیتی ‌در عصر دولت صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

علیرضا رشیدی؛ محبوبه شرفی؛ سینا فروزش


3. تجدید رقابت میان اصولی و اخباری در صدر دوره قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

الهام امیری؛ غلامحسین زرگری نژاد؛ سینا فروزش


5. پیامدهای فرهنگی سیاست اسکان، در زندگی ایلات و عشایر عصر پهلوی اول

دوره 16، شماره 63، اسفند 1400، صفحه 393-414

هدایت صیدخانی؛ غلامحسین زرگری نژاد؛ سینا فروزش


6. بررسی دلایل ناکارامدی بازار و اصناف در تحولات دوران پهلوی اول (1320)

دوره 15، شماره 57، شهریور 1399، صفحه 47-77

لیلا سرویاس؛ سینا فروزش؛ رضا شعبانی صمغ آبادی؛ غلامحسین زرگری نژاد


7. دولت در نظریة سیاسی شیعة امامیه

دوره 14، شماره 52، خرداد 1398، صفحه 100-121

سینا فروزش