نویسنده = مهرناز بهروزی
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل واژگان آیینی در الواح بارو/ استحکامات پارسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

لیلا کوچکی کیا؛ مهرناز بهروزی


2. نقش کلیسا در شکل گیری مطالعات اسلامی در اندلس

دوره 17، شماره 64، خرداد 1401

مهری سادات هاشمی دولابی؛ مهرناز بهروزی؛ محمد سپهری


3. شیوه های گسترش اسلام در مغرب اسلامی در دو قرن اول هجری

دوره 15، شماره 58، آذر 1399، صفحه 193-214

سعید عظیمی نیا؛ مهرناز بهروزی


4. تحلیل نقوش شکار در اثر مهرهای ایلامی از 3000 تا 700 ق.م.

دوره 15، شماره 57، شهریور 1399، صفحه 145-170

مهرداد نوری مجیری؛ مهرناز بهروزی؛ میرزا محمد حسنی


5. هنر کتاب آرایی مکتب هرات درعصر تیموری

دوره 14، شماره 55، اسفند 1398، صفحه 175-185

سکینه طاهرخانی؛ مهرناز بهروزی


6. روابط ترکان و ایرانیان باتکیه برپیامدهای قومی آن در آذربایجان

دوره 13، شماره 50، آذر 1397، صفحه 7-34

مهرناز بهروزی؛ کیا مهر فیروزی