نویسنده = فیض اله بوشاسب گوشه
تعداد مقالات: 13
1. جعفر کذّاب و تلاش برای غصب مقام امامت امام زمان(عج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

سجاد کلانتری؛ فیض اله بوشاسب گوشه؛ ناصر جدیدی


2. تاثیر گذاری فلسفه حس گرا بر اندیشه میرزا محمّد امین استرآبادی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400

نادیا هداوند میرزایی؛ سید علیرضا ابطحی فروشانی؛ فیض اله بوشاسب گوشه


3. تحلیل سیاست اقتصاد کشاورزی هخامنشیان در بابل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

آناهیتا امانی یگانگی؛ احمد کامرانی فر؛ فیض اله بوشاسب گوشه


4. نقد سندیت نسب و القاب ملک محمود کیانی سیستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

ناصر چاری؛ فیض اله بوشاسب گوشه؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ سهیلا ترابی فارسانی


5. تاثیر گذاری نهاد های نظام صفویه بر انسجام حکومت دوره شاه عباس صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

محمد هاشم رهنما؛ فیض اله بوشاسب گوشه؛ ناصر جدیدی


7. تاریخنگاری هرودوت و روایت نبرد سالامیس

دوره 16، شماره 60، خرداد 1400، صفحه 117-163

نرگس شاه نظری؛ علی اصغر میرزایی؛ فیض اله بوشاسب گوشه


8. تبیین مولفه های رفتاری اقتصادی امویان در خراسان و ماوراءالنهر

دوره 16، شماره 60، خرداد 1400، صفحه 210-236

اسلام کرامتی؛ فریناز هوشیار؛ فیض اله بوشاسب گوشه


9. بررسی چگونگی تأثیرگذاری اسطوره خورشید بر جانوران مرتبط با این اسطوره در دوره ایران باستان

دوره 15، شماره 59، اسفند 1399، صفحه 101-125

معصومه رهنما هراتبر؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ فیض اله بوشاسب گوشه؛ احمد کامرانی فر


10. بررسی و تحلیل جایگاه غلام در ساختار سیاسی و اجتماعی حکومت صفویه

دوره 14، شماره 55، اسفند 1398، صفحه 217-235

علیرضا مسلمی؛ فیض اله بوشاسب گوشه؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی


11. بررسی مناسبات مسیحیان و جوامع مسیحی با شاهنشاهی ساسانی

دوره 13، شماره 51، اسفند 1397، صفحه 115-140

مجتبی نقدی؛ فیض اله بوشاسب گوشه؛ احمد کامرانی فر


12. مطالعه موردی بررسی بحران های اجتماعی دوره مظفری به روایت مرآت الوقایع مظفری

دوره 13، شماره 49، شهریور 1397، صفحه 158-176

شهلا منصوری قوام آبادی؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ فیض اله بوشاسب گوشه


13. تمایزها و دگرگونیهای تاریخنویسی رسمی قاجارها از فتحعلیشان تا ناصرالدینشاه

دوره 13، شماره 48، خرداد 1397، صفحه 99-119

شهلا منصوری قوامآبادی؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ فیض اله بوشاسب گوشه