کلیدواژه‌ها = تمدن
تعداد مقالات: 6
1. بررسی چگونگی تأثیرگذاری اسطوره خورشید بر جانوران مرتبط با این اسطوره در دوره ایران باستان

دوره 15، شماره 59، اسفند 1399، صفحه 101-125

معصومه رهنما هراتبر؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ فیض اله بوشاسب گوشه؛ احمد کامرانی فر


2. تاریخ محلی حلوان از آغاز تا دوره عثمانی

دوره 15، شماره 59، اسفند 1399، صفحه 237-255

سلطانمراد مهکی؛ محمدرضا شهیدی پاک؛ محمد دشتی


3. تأثیر امام موسی کاظم(ع) برتمدن اسلامی

دوره 10، شماره 36، فروردین 1394

دکتر امیر تیمور رفیعی؛ فاطمه حسین خراسانی


4. نقش متقابل فرهنگ و تمدن درشهر کاشان (مطالعه موردی مسجد آقابزرگ)

دوره 9، شماره 35، دی 1393

محمد جعفر حسام محمدی؛ دکتر عبد الله موحدی محب؛ دکتر محمد اکبری نصرآبادی