کلیدواژه‌ها = سفرنامه
تعداد مقالات: 2
1. انعکاس مظاهرمدنیت غرب درسفرنامه های ناصرالدین شاه به اروپا

دوره 9، شماره 34، پاییز 1393

دکتر عبدالله متولی؛ دکتر علی اصغر میرزائی؛ حمید چراغی


2. نقد و بررسی سفرنامه‌های ونیزیان در ایران1

دوره 1، شماره 1، تابستان 1385

دکتر محمد کریم یوسف جمالی