کلیدواژه‌ها = اقتصاد
تعداد مقالات: 6
1. تبیین مولفه های رفتاری اقتصادی امویان در خراسان و ماوراءالنهر

دوره 16، شماره 60، خرداد 1400، صفحه 210-236

اسلام کرامتی؛ فریناز هوشیار؛ فیض اله بوشاسب گوشه


2. نقش زنان در چرخه تولید منسوجات و تأثیر آن در شکوفایی اقتصاد دوره صفوی

دوره 15، شماره 57، شهریور 1399، صفحه 27-45

ندا کعبه؛ حسین خسروی؛ سهراب اسلامی


4. پژوهشی بر حقوق ، دستمزد و مواجب در دوران هخامنشیان

دوره 9، شماره 34، مهر 1393

دکتر شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ مرضیه صدیقی هفشجانی


5. بررسی چالش های سیاسی اجتماعی روند گذار به عصر رنسانس

دوره 8، شماره 31، دی 1392

دکتر کیوان لؤلویی؛ مصطفی فرهناک


6. "ضرورت نوسازی اقتصادی" از نگاه مطبوعات (1304-1300ه.ش)

دوره 6، شماره 20، فروردین 1390

دکتر علی اکبر خدری زاده؛ فاطمه دانش شکیب