کلیدواژه‌ها = صفویه
تعداد مقالات: 12
1. مدیریت استراتژیک نظامی بابهره گیری ازالگوی ترکیبی مرحله ای مبتنی برساختارعصبیتی ‌در عصر دولت صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

علیرضا رشیدی؛ محبوبه شرفی؛ سینا فروزش


2. نگرش مورخان آثار تاریخنگاری سده واپسین صفوی (1035ه ق -1135ه ق) به قیام‌ها و شورش‌ها در ایران با تاکید بر منابع داخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1400

نسترن ریاسوند؛ منیره کاظمی راشد؛ محمدباقر آرام؛ رحیم شهرتی فرد


3. کارکردهای اجتماعی خانواده با تاکید بر نقش زن در عصر صفوی

دوره 16، شماره 60، خرداد 1400، صفحه 237-262

ندا کعبه؛ کوروش فتحی


4. ارتباط فتح هرمز و قندهار با جنوب هند در عصر صفوی

دوره 15، شماره 59، اسفند 1399، صفحه 257-272

علیرضا قاسم پور نوبیجاری؛ محمود سید؛ سید علیرضا واسعی


5. بررسی نقش حرمسرا در تعیین جانشین پادشاه در دوره صفویه

دوره 15، شماره 58، آذر 1399، صفحه 7-35

زهرا رضائی؛ ناصر جدیدی؛ محمد کریم یوسف جمالی


6. واکاوی علل همگرایی و واگرایی ایلات کرد با دولت صفوی

دوره 15، شماره 58، آذر 1399، صفحه 253-277

مهناز کلوندی؛ نیره دلیر؛ رضا شعبانی


7. نقش زنان در چرخه تولید منسوجات و تأثیر آن در شکوفایی اقتصاد دوره صفوی

دوره 15، شماره 57، شهریور 1399، صفحه 27-45

ندا کعبه؛ حسین خسروی؛ سهراب اسلامی


8. بررسی و تحلیل جایگاه غلام در ساختار سیاسی و اجتماعی حکومت صفویه

دوره 14، شماره 55، اسفند 1398، صفحه 217-235

علیرضا مسلمی؛ فیض اله بوشاسب گوشه؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی


11. نقش صفویان در رشد کاروانسراها

دوره 7، شماره 26، مهر 1391

دکتر جهانبخش ثواقب؛ فردین نجفی علی آبادی


12. نقد و بررسی سفرنامه‌های ونیزیان در ایران1

دوره 1، شماره 1، تیر 1385

دکتر محمد کریم یوسف جمالی