کلیدواژه‌ها = تجارت
تعداد مقالات: 6
1. ایران در آستانه جنگ جهانی اول و تاثیر جنگ بر تجارت حوزه شرق ایران

دوره 16، شماره 62، آذر 1400، صفحه 59-91

مجید خالق نیا؛ منیژه صدری؛ سید یوسف متولی حقیقی؛ منیره کاظمی راشد


2. بررسی نظام اقتصادی و تجاری در دوره قطب شاهیان

دوره 16، شماره 61، شهریور 1400، صفحه 218-238

اعظم غلامی؛ مهدی انصاری؛ محبوبه شرفی


3. بررسی و تحلیل جایگاه غلام در ساختار سیاسی و اجتماعی حکومت صفویه

دوره 14، شماره 55، اسفند 1398، صفحه 217-235

علیرضا مسلمی؛ فیض اله بوشاسب گوشه؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی


4. نقش صفویان در رشد کاروانسراها

دوره 7، شماره 26، مهر 1391

دکتر جهانبخش ثواقب؛ فردین نجفی علی آبادی


6. "ضرورت نوسازی اقتصادی" از نگاه مطبوعات (1304-1300ه.ش)

دوره 6، شماره 20، فروردین 1390

دکتر علی اکبر خدری زاده؛ فاطمه دانش شکیب