کلیدواژه‌ها = خراسان
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر اندیشه های اخوان الصفا بر جنبش سربداریه

دوره 16، شماره 63، اسفند 1400، صفحه 349-368

مصطفی عبدالهی؛ رامین یلفانی؛ محبوبه شرفی


2. جنبش ایرانیان علیه عباسیان با تاکید بر راوندیه

دوره 16، شماره 63، اسفند 1400، صفحه 369-392

مرتضی علی بهمنی؛ مهدی گلجان؛ محبوبه شرفی


3. تبیین مولفه های رفتاری اقتصادی امویان در خراسان و ماوراءالنهر

دوره 16، شماره 60، خرداد 1400، صفحه 210-236

اسلام کرامتی؛ فریناز هوشیار؛ فیض اله بوشاسب گوشه