کلیدواژه‌ها = هخامنشیان
تعداد مقالات: 7
1. پژوهشی بر حقوق ، دستمزد و مواجب در دوران هخامنشیان

دوره 9، شماره 34، پاییز 1393

دکتر شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ مرضیه صدیقی هفشجانی


2. بررسی مقایسه سلطنت داریوش یکم(486 - 522ق.م)و خشیارشا یکم (465 -486 ق.م)

دوره 8، شماره 29، تابستان 1392

دکتر نادر میرسعیدی مجدآبادی؛ فاطمه داودآبادی؛ فتانه یوسفی


3. دانش حسابداری در فرایند امپراتوری هخامنش

دوره 7، شماره 27، زمستان 1391

دکتر سید عباس هاشمی؛ دکتر کیوان لولویی؛ محسن حسنی


4. تاریخچه تحولات حسابداری و مالی در ایران

دوره 7، شماره 26، پاییز 1391

دکتر آذر مسلمی؛ دکتر راحله همایونی؛ داود فراهانی؛ محمد علی باقری حجاز


5. سیاست های راه سازی شاهان هخامنشـــــی

دوره 7، شماره 24، بهار 1391

دکتر علاء الدین آذری؛ مهناز بابایی توسکی


7. تاثیر مسکوکات هخامنشی در تغییر شرایط اقتصادی دنیای قدیم(قرن پنجم و چهارم ق.م)

دوره 6، شماره 21، تابستان 1390

دکتر سید اصغر محمود آبادی؛ مرتضی زلقی