کلیدواژه‌ها = امویان
تعداد مقالات: 7
1. تبیین و تحلیل رویکردهای تبلیغاتی امویان

دوره 16، شماره 63، اسفند 1400، صفحه 209-234

نبی سنجابی؛ فریناز هوشیار؛ ناصر جدیدی


2. تبیین مولفه های رفتاری اقتصادی امویان در خراسان و ماوراءالنهر

دوره 16، شماره 60، خرداد 1400، صفحه 210-236

اسلام کرامتی؛ فریناز هوشیار؛ فیض اله بوشاسب گوشه


3. خوراک و پوشاک ایرانیان در عصر امویان

دوره 15، شماره 59، اسفند 1399، صفحه 59-80

امیر احمد مومنی ها؛ محمد سپهری؛ هوشنگ خسروبیگی


4. مرجئه و دوگانگی موجود در اندیشه آنان

دوره 15، شماره 59، اسفند 1399، صفحه 147-163

شعبانعلی بیدکی؛ محمد سپهری؛ محمود سید


5. اباضیه در تاریخ، تحلیل عقاید و نظرات آن ها

دوره 10، شماره 36، فروردین 1394

دکتر محمد اکبری نصرآبادی؛ دکتر کیوان لؤلؤیی


6. بررسی جایگاه سیاسی و فرهنگی ایرانیان با تأکید بردو دورۀ خلافت اموی و عباسی

دوره 8، شماره 28، فروردین 1392

دکتر زهرا الهویی نظری؛ دکتر فریبا پات


7. چگونگی پیدایش و تحول منصب حجابت، کتابت و وزارت از ابتدا تا پیش از خلافت عباسیان

دوره 5، شماره 19، دی 1389

محمد باغستانی کوزه گر؛ سارا زمانی رنجبر گرمرودی