کلیدواژه‌ها = قاجار
تعداد مقالات: 8
1. سیر تحولات جغرافیای تاریخی شهر آمل از صدر اسلام تا انتهای دوران قاجار با اتکا به شواهد باستان شناختی و منابع مکتوب تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

مریم بطحایی؛ محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار؛ محمد مرتضایی


2. مشروطیت و اندرزنامه نویسی در دوگانه تداوم یا انقطاع

دوره 16، شماره 62، آذر 1400، صفحه 24-58

سودابه دستی ترک؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ ناصر جدیدی


3. تحلیل و بررسی رساله مآثر الصدریه میرزا علینقى نائینى در مدح میرزا آقا خان نوری دومین صدر اعظم دوره ناصری

دوره 16، شماره 62، آذر 1400، صفحه 166-190

شهلا مقدم؛ سید ماهیار شریعت پناهی؛ سید حسین رئیس السادات


4. تأملی بر تأثیرات احمد احسایی بر تاریخ سیاسی امنیتی قاجار در ربع اول قرن نوزدهم میلادی

دوره 16، شماره 61، شهریور 1400، صفحه 191-217

جواد عباسی کنگوری؛ امیر تیمور رفیعی؛ رضا شعبانی صمغ آبادی


5. نقش سیاست موازنه و نیروی سوم در تاریخ ایران (عصر قاجاریه و پهلوی)

دوره 15، شماره 56، خرداد 1399، صفحه 251-275

سعید جهانگیری؛ مریم خالقی نژاد


6. نقش ایلات در عدم شکل گیری جامعه مدنی در عهد قاجار

دوره 14، شماره 55، اسفند 1398، صفحه 187-216

بهمن عبدالهی اوزان سفلی؛ معصومه قره داغی؛ شهرزاد ساسانپور؛ داود اصفهانیان


7. مطالعه موردی بررسی بحران های اجتماعی دوره مظفری به روایت مرآت الوقایع مظفری

دوره 13، شماره 49، شهریور 1397، صفحه 158-176

شهلا منصوری قوام آبادی؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ فیض اله بوشاسب گوشه


8. خاندان های متنفذ کرمان و منازعات شیخی و بالاسری

دوره 6، شماره 21، تیر 1390

دکترمحمد علی اکبری؛ افشین صالحی