کلیدواژه‌ها = ساسانی
تعداد مقالات: 4
1. گذری بر تاریخ سیاسی عصر ساسانی با تکیه بر تاج پادشاهان ( مطالعه موردی پادشاهی بهرام اول تا نرسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1400

مجید جلیل مصیر؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ اسماعیل سنگاری؛ احمد کامرانی


2. واکاوی مانی و آموزه هایش در زمان شاپور اول

دوره 7، شماره 25، تابستان 1391

دکترمحمدکریم یوسف جمالی؛ مهناز بابایی توسکی