کلیدواژه‌ها = کودتا
تعداد مقالات: 3
1. نقش جراید مخالف در تهران از کودتای 1299 در به قدرت رسیدن رضاشاه

دوره 16، شماره 61، شهریور 1400، صفحه 1-23

محمدرضا اسدپورسعادتلو؛ علی بیگدلی؛ سید محمد ثقفی نژاد


2. نقش برادران رشیدیان در کودتا 28 مرداد1332

دوره 9، شماره 32، فروردین 1393

دکتر محمد رضا حامدی؛ سمیه نیک نیا؛ سیده نجمه دهقانی


3. بررسی بازتاب رویدادهای تاریخی در ادبیات داستانی

دوره 4، شماره 16، فروردین 1389

سید محمود هاشمی؛ فاطمه شعیبی