کلیدواژه‌ها = ها
تعداد مقالات: 5
3. سیاست های راه سازی شاهان هخامنشـــــی

دوره 7، شماره 24، بهار 1391

دکتر علاء الدین آذری؛ مهناز بابایی توسکی


4. بررسی تحول تاریخی و زبانشناختی واژه تبریز

دوره 4، شماره 16، بهار 1389

دکتر بهزاد معینی سام؛ جعفر جعفری