کلیدواژه‌ها = امپراتوری هخامنشی
تعداد مقالات: 2
1. نقش و جایگاه شبکه های ارتباطی دراستراتژی امپراتوری هخامنشی

دوره 17، شماره 64، خرداد 1401

اسکندر ممبینی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ احمد کامرانی فر


2. تاملی بر توسعه سازه های آبی و استفاده از راه های آبی در تمدن هخامنشی

دوره 16، شماره 61، شهریور 1400، صفحه 266-289

اسکندر ممبینی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ احمد کامرانی فر