تعداد مقالات: 423

1. مطالعه مبحث مشروعیت حکومتهای ایران باستان براساس کتیبه ها: مطالعه موردی امپراتوری هخامنشی

دوره 13، شماره 48، بهار 1397، صفحه 1-30

احسان اکبری؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی؛ شکوه السادات اعرابی


2. تأثیر جغرافیای طبیعی و انسانی کرمانشاهان بر حوادث جنگ جهانی اول

دوره 13، شماره 49، تابستان 1397، صفحه 1-23

نصرالله پور محمدی املشی؛ پوریا اسمعیلی


3. 1111111111111111111

دوره 10، شماره 39، زمستان 1394، صفحه 1-12


4. نقش علمای نقشبندیه در امور اجتماعی قرن نهم هجری با تأکید بر مشی دنیاگرایی در عین دنیاگریزی

دوره 14، شماره 54، پاییز 1398، صفحه 1-18

میلاد پرنیانی؛ منیره کاظمی راشد؛ ولی دین پرست؛ منیژه صدری


5. نقش جراید مخالف در تهران از کودتای 1299 در به قدرت رسیدن رضاشاه

دوره 16، شماره 61، تابستان 1400، صفحه 1-23

محمدرضا اسدپورسعادتلو؛ علی بیگدلی؛ سید محمد ثقفی نژاد


6. کارکردهای انجمن ایالتی آذربایجان در عصر مشروطیّت به روایت از روزنامة انجمن تبریز و اسناد نویافته

دوره 16، شماره 60، بهار 1400، صفحه 1-25

سعید آتشبار؛ منیژه صدری؛ سیدمحمود سادات؛ منیره کاظمی راشد


7. چگونگی وعوامل اختلاف مراتب معرفتی اصحاب امامان شیعه

دوره 11، شماره 43، زمستان 1395، صفحه 7-39

علی آقانوری حسین حمزه


8. روابط ترکان و ایرانیان باتکیه برپیامدهای قومی آن در آذربایجان

دوره 13، شماره 50، پاییز 1397، صفحه 7-34

مهرناز بهروزی؛ کیا مهر فیروزی


9. تحلیلِ شعرْاستنادهای تاریخی مشروطه در دیوان بهار

دوره 13، شماره 51، زمستان 1397، صفحه 7-35

حمید رضا جدیدی


10. بررسی تحولات تاریخی- حقوقی در قرارداد های بین المللی امتیازی نفت و گاز

دوره 14، شماره 52، بهار 1398، صفحه 7-22

مهدی عباسی سرمدی؛ حبیب اله صفاکیش کاشانی


11. مقایسه ی فرآیند مدرنیزاسیون در دوران رضاشاه پهلوی و مصطفی کمال آتاتورک

دوره 14، شماره 53، تابستان 1398، صفحه 7-32

مجتبی جعفری؛ جلیل نائبیان


12. جایگاه مسجد جامع کوفه در تمدن اسلامی

دوره 14، شماره 55، زمستان 1398، صفحه 7-26

عیاسعلی فراهتی؛ محبوبه ساتر


13. فرایند ورود اسلام به همدان در قرن اول هجری

دوره 15، شماره 56، بهار 1399، صفحه 7-21

بهروز صادقی سیاح؛ حسن شادپور؛ محبوبه اسماعیلی


14. تحلیلی سندی و محتوایی بر زیارت نامه جامعه کبیره امام هادی(ع)

دوره 15، شماره 57، تابستان 1399، صفحه 7-25

عباسعلی محمدی؛ محمد سپهری


15. روایات مسلمانان از هند (مطالعه موردی داستان آفرینش)

دوره 15، شماره 59، زمستان 1399، صفحه 7-21

محسن شاه بختی؛ مصطفی ناصری راد؛ بشری دلریش؛ جواد سخا


16. بررسی نقش حرمسرا در تعیین جانشین پادشاه در دوره صفویه

دوره 15، شماره 58، پاییز 1399، صفحه 7-35

زهرا رضائی؛ ناصر جدیدی؛ محمد کریم یوسف جمالی


17. سیمای زن مدرن از دیدگاه مجلة راهنمای زندگی

دوره 12، شماره 47، زمستان 1396، صفحه 8-32

زرین شریفیان پور؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ علیرضا ابطحی


18. اندیشه های مهاتما گاندی درباره دین اسلام

دوره 12، شماره 44، بهار 1396، صفحه 10-20

محمود سید؛ مجید گل محمدی


19. تأثیر نظام طبقاتی عهد ساسانیان بر نهضت مزدک

دوره 12، شماره 45، تابستان 1396، صفحه 10-34

پریسا گنجی؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ بهزاد معینی سام؛ نادره نفیسی


20. بررسی مقایسهای معماری دوره هخامنشی ( 330-559ق.م) با معماری دوره ساسانی ( 224 -651م)

دوره 12، شماره 46، پاییز 1396، صفحه 10-35

مهرناز بهروزی؛ مهسا عباس شیرازی


21. جامعه‌شناسی تاریخی (Historical Sociology)

دوره 1، شماره 1، تابستان 1385

شهرام پناهی خیاوی


22. تأثیر امام موسی کاظم(ع) برتمدن اسلامی

دوره 10، شماره 36، بهار 1394

دکتر امیر تیمور رفیعی؛ فاطمه حسین خراسانی


23. نگاهی متفاوت به فرسایش آثار باستانی- تحلیل دلایل فرسایش بر اساس نتایح مطالعات مکانیک سنگی

دوره 10، شماره 37، تابستان 1394

نگینه فرهنگ دوست؛ دکترعلیرضا بهرمان؛ دکتر سعید دهقان


25. نقش جامعه بازاریان اهواز در انقلاب اسلامی

دوره 11، شماره 40، بهار 1395

دکتر محمد علی رنجبر علی ممبینی نوترگی علی قنواتی