تعداد مقالات: 491

1. مطالعه مبحث مشروعیت حکومتهای ایران باستان براساس کتیبه ها: مطالعه موردی امپراتوری هخامنشی

دوره 13، شماره 48، خرداد 1397، صفحه 1-30

احسان اکبری؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی؛ شکوه السادات اعرابی


2. تأثیر جغرافیای طبیعی و انسانی کرمانشاهان بر حوادث جنگ جهانی اول

دوره 13، شماره 49، شهریور 1397، صفحه 1-23

نصرالله پور محمدی املشی؛ پوریا اسمعیلی


3. 1111111111111111111

دوره 10، شماره 39، دی 1394، صفحه 1-12


4. نقش علمای نقشبندیه در امور اجتماعی قرن نهم هجری با تأکید بر مشی دنیاگرایی در عین دنیاگریزی

دوره 14، شماره 54، آذر 1398، صفحه 1-18

میلاد پرنیانی؛ منیره کاظمی راشد؛ ولی دین پرست؛ منیژه صدری


5. نقش جراید مخالف در تهران از کودتای 1299 در به قدرت رسیدن رضاشاه

دوره 16، شماره 61، شهریور 1400، صفحه 1-23

محمدرضا اسدپورسعادتلو؛ علی بیگدلی؛ سید محمد ثقفی نژاد


6. کارکردهای انجمن ایالتی آذربایجان در عصر مشروطیّت به روایت از روزنامة انجمن تبریز و اسناد نویافته

دوره 16، شماره 60، خرداد 1400، صفحه 1-25

سعید آتشبار؛ منیژه صدری؛ سیدمحمود سادات؛ منیره کاظمی راشد


9. بررسی تاریخی اجتماعی رویدادهای دوران پهلوی در آثار داستانی آل احمد

دوره 17، شماره 64، خرداد 1401، صفحه 1-30

مریم جعفری؛ آرش مشفقی؛ عزیز حجاجی کهجوق


10. چگونگی وعوامل اختلاف مراتب معرفتی اصحاب امامان شیعه

دوره 11، شماره 43، دی 1395، صفحه 7-39

علی آقانوری حسین حمزه


11. روابط ترکان و ایرانیان باتکیه برپیامدهای قومی آن در آذربایجان

دوره 13، شماره 50، آذر 1397، صفحه 7-34

مهرناز بهروزی؛ کیا مهر فیروزی


12. تحلیلِ شعرْاستنادهای تاریخی مشروطه در دیوان بهار

دوره 13، شماره 51، اسفند 1397، صفحه 7-35

حمید رضا جدیدی


13. بررسی تحولات تاریخی- حقوقی در قرارداد های بین المللی امتیازی نفت و گاز

دوره 14، شماره 52، خرداد 1398، صفحه 7-22

مهدی عباسی سرمدی؛ حبیب اله صفاکیش کاشانی


15. جایگاه مسجد جامع کوفه در تمدن اسلامی

دوره 14، شماره 55، اسفند 1398، صفحه 7-26

عیاسعلی فراهتی؛ محبوبه ساتر


16. فرایند ورود اسلام به همدان در قرن اول هجری

دوره 15، شماره 56، خرداد 1399، صفحه 7-21

بهروز صادقی سیاح؛ حسن شادپور؛ محبوبه اسماعیلی


17. تحلیلی سندی و محتوایی بر زیارت نامه جامعه کبیره امام هادی(ع)

دوره 15، شماره 57، شهریور 1399، صفحه 7-25

عباسعلی محمدی؛ محمد سپهری


18. روایات مسلمانان از هند (مطالعه موردی داستان آفرینش)

دوره 15، شماره 59، اسفند 1399، صفحه 7-21

محسن شاه بختی؛ مصطفی ناصری راد؛ بشری دلریش؛ جواد سخا


19. بررسی نقش حرمسرا در تعیین جانشین پادشاه در دوره صفویه

دوره 15، شماره 58، آذر 1399، صفحه 7-35

زهرا رضائی؛ ناصر جدیدی؛ محمد کریم یوسف جمالی


20. سیمای زن مدرن از دیدگاه مجلة راهنمای زندگی

دوره 12، شماره 47، اسفند 1396، صفحه 8-32

زرین شریفیان پور؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ علیرضا ابطحی


21. اندیشه های مهاتما گاندی درباره دین اسلام

دوره 12، شماره 44، اردیبهشت 1396، صفحه 10-20

محمود سید؛ مجید گل محمدی


22. تأثیر نظام طبقاتی عهد ساسانیان بر نهضت مزدک

دوره 12، شماره 45، تیر 1396، صفحه 10-34

پریسا گنجی؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ بهزاد معینی سام؛ نادره نفیسی


23. بررسی مقایسهای معماری دوره هخامنشی ( 330-559ق.م) با معماری دوره ساسانی ( 224 -651م)

دوره 12، شماره 46، آذر 1396، صفحه 10-35

مهرناز بهروزی؛ مهسا عباس شیرازی


24. جامعه‌شناسی تاریخی (Historical Sociology)

دوره 1، شماره 1، تیر 1385

شهرام پناهی خیاوی


25. تأثیر امام موسی کاظم(ع) برتمدن اسلامی

دوره 10، شماره 36، فروردین 1394

دکتر امیر تیمور رفیعی؛ فاطمه حسین خراسانی