دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. سیر تاریخی حدیث عرفانی «کنت کنزا مخفیا» در منابع عارفان مسلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

جلال یوسفی عنایت؛ علی حسین احتشامی؛ محمد رضا فریدونی


2. بررسی جایگاه طبقه متوسط در ایران بعد از انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

علی اکبر امیدی؛ حمیدرضا سعیدی نژاد؛ ادریس بهشتی نیا


3. «رویارویی مصدق با قانون‌گریزی دربار: بازگشت به مشروطه یا اشتباه راهبردی در محاسبات سیاسی؟»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

پرویز کریمیان راوندی؛ علی بیگدلی؛ سینا فروزش


4. جعفر کذّاب و تلاش برای غصب مقام امامت امام زمان(عج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

سجاد کلانتری؛ فیض اله بوشاسب گوشه؛ ناصر جدیدی


5. سید حسن تقی زاده وعلل همکاری با سلسله پهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

محمدکاظم متین؛ محمد حسن رازنهان؛ رضا شعبانی صمغ آبادی


6. نقش رجال راوندی در کاشان عصرسلاجقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

سید امیر الیاس موسوی؛ سید محمد موسوی؛ محمود صادقی علوی


7. بررسی نقش متنفذان درباری در انتخاب جانشین پادشاه در دوره صفویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

زهرا رضائی؛ ناصر جدیدی؛ محمد کریم یوسف جمالی


8. بررسی و اقدامات پیامدهای مدرنیزاسیون و ایحاد هویت ملی نوین در دوره پهلوی اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

حجت عباسی ترکی؛ منیره کاظمی راشد؛ محمد تقی امامی خویی


9. رفتار سیاسی سامانیان با جنبش‌های استقلال‌طلبانه‌ی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

احمد عباسی نیا؛ حسن شادپور؛ محمد نبی سلیم


10. بازتاب جنگ‌های پیامبر‌(ص)درکتاب‌ های تاریخ اسلام ایران ازسال 1358ه.ش.تا‌کنون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

ظریفه میر؛ فریناز هوشیار؛ سهیلا ترابی فارسانی


11. بررسی علل تحول در مشاغل بغداد در عصر عباسی از قرن 2تا7 هجری قمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

محدثه خسروی؛ اردشیر اسدبیگی؛ محمود مهدوی دامغانی؛ شهربانو دلبری


12. مناصب و نهادهای دینی از شاه اسماعیل تا شاه عباس دوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

محمد باقر زینالی؛ علی الهامی؛ حسین خسروی؛ سهراب اسلامی


13. نقش وزرای شیعه مذهب در اقتدار فاطمیان و گسترش تشیع در مصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

عباس شیرمحمدی؛ مهدی گلجان؛ فرشته سادات اتفاق فر


14. سیاست های فرهنگی امام رضا(ع) در همگرایی و تقریب ادیان ومذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

علی اصغر خسروی هفشجانی؛ حسین خسروی؛ علی الهامی؛ سهراب اسلامی


15. پیامدهای اقتصادی جنگ جهانی دوم در همدان(1320-1325ش.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

کیوان شافعی؛ مجید فروتن؛ محمدقربان کیانی؛ انور خالندی


16. تبیین نقش خورشد بانو در نوگرایی اجتماعی، فرهنگی و ادبی قراباغ 1315-1253 ق/ 1897-1837م

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

یاسمن جوانشیر؛ منیژه صدری؛ اسماعیل حسن زاده؛ حسین احمدی


17. مسائل پیروان ادیان، مذاهب و آیین‌های غیررسمی دوره ناصری در اسناد عرایض (1301-1303 هـ.ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

مریم نیل قاز؛ سینا فروزش؛ رضا شعبانی


18. نقش قبایل در ارکان سپاه سلجوقیان (431-552ق.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400

نصرت اله طاهرخانی؛ کوروش فتحی؛ بشری دلریش؛ علی ذاکری


19. تاثیر گذاری فلسفه حس گرا بر اندیشه میرزا محمّد امین استرآبادی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400

نادیا هداوند میرزایی؛ سید علیرضا ابطحی فروشانی؛ فیض اله بوشاسب گوشه


20. بررسی و تبیین جایگاه حضرت خدیجه (س) در کلام رسول خدا(ص) و روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

اسمعیل سخا؛ امیر تیمور رفیعی؛ کیوان لولویی؛ سید حسن قریشی کرین


21. تأ ثیر مباحثات مذهبی امام رضا(ع) در گسترش تشیّع (خراسان قرن‌سوم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400

محمد جواد جعفری؛ سید اصغر محموآبادی؛ کیوان لولویی؛ حمیدرضا جدیدی


22. مالکیت یا تصاحب: تاریخ اجتماعی تغییر ساختار مالکیت زمین در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

کرامت الله راسخ؛ رامین رسول اف


23. مدیریت استراتژیک نظامی بابهره گیری ازالگوی ترکیبی مرحله ای مبتنی برساختارعصبیتی ‌در عصر دولت صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

علیرضا رشیدی؛ محبوبه شرفی؛ سینا فروزش


24. اندیشه فرهنگ ایرانشهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

الهام کیا؛ اللهیار خلعتبری


25. نگرش مورخان آثار تاریخنگاری سده واپسین صفوی (1035ه ق -1135ه ق) به قیام‌ها و شورش‌ها در ایران با تاکید بر منابع داخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1400

نسترن ریاسوند؛ منیره کاظمی راشد؛ محمدباقر آرام؛ رحیم شهرتی فرد


26. تحلیل کمی و کیفی سیر تاریخی احادیث مورد توجه عارفان مسلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

جلال یوسفی عنایت؛ علی حسین احتشامی؛ محمد رضا فریدونی


27. راهبرد امام علی (ع) در برابر جریان‌ فکری شیفتگان شیخین در دوره خلافت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

سید محسن شریفی؛ شکرالله خاکرند


28. پیامدهای فرهنگی جنگ جهانی دوم در همدان (1320- 1325 هـ ش.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

مجید فروتن؛ کیوان شافعی؛ محمدقربان کیانی؛ انور خالندی


29. تحلیل ویژگیهای تاریخی و عناصر اصلی قصه حضرت موسی(ع) در پرتو شناخت فضای نزول آیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

فاطمه باباعلی؛ محمد مهدی تقدیسی؛ جعفر نکونام


30. آرای اندیشه‌گران ایرانی معاصر درباره انحطاط تمدن اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

جهانبخش ثواقب


31. تردیدهای شیخ بهایی در همکاری با دولت صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

رفعت خواجه یار


32. باز نگری مطالبات آموزشی زنان در دوره قاجار بر پایه «روزنامه حبل‌المتین کلکته»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

شیرین شریفی


33. تحلیل سیاست اقتصاد کشاورزی هخامنشیان در بابل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

آناهیتا امانی یگانگی؛ احمد کامرانی فر؛ فیض اله بوشاسب گوشه


34. تجدید رقابت میان اصولی و اخباری در صدر دوره قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

الهام امیری؛ غلامحسین زرگری نژاد؛ سینا فروزش


35. پژوهشی تاریخی و باستان شناسی در روستای استاد با هدف بازشناسی و مکان یابی استوئنه باستانی و شهر آساک اشکانیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

نسرین طایفه قهرمانی


36. تحلیل علل اقتصادی و سیاسی در شکل گیری جنگ های پلوپونز و پیامدهای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

محمد مسیح هاشمی نیا؛ فاطمه جان احمدی؛ ابراهیم خراسانی پاریزی


37. تحلیل تاریخی و علل شکل گیری جنگ تروا و پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

محمدمسیح هاشمی نیا؛ فاطمه جان احمدی؛ ابراهیم خراسانی پاریزی


38. جایگاه سلطان وسلطنت در اندرزنامه های باستان ودوره ایران اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

سودابه دستی ترک؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ ناصر جدیدی


39. نمونه تاریخی مدل کشور نروژو طرح اجرایی روی عملکرد حوزه نفت در کشورهای تولید کننده نفت(1972- 2020)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

جمال محمدیان؛ مالک ذوالقدر؛ اصغر پرتوی


40. هم‌نشینی آب و آتش در بناهای مذهبی دوره ساسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

پریا دواچی؛ کمال‌الدین نیکنامی؛ سجاد علی‌بیگی


41. تحول مفهوم هویت ملی در عصر قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

کیانوش افشاری؛ حامد عامری گلستانی؛ بهرام یوسفی؛ شیوا جلال پور


42. مکان‌یابی شهرهای قرارگرفته برسر شاهراه خراسان در کرمانشاهان (محور ساسانی قصر شیرین- کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

صبا غلامی؛ رضا مهرآفرین؛ رسول موسوی حاجی


43. تحلیل واژگان آیینی در الواح بارو/ استحکامات پارسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

لیلا کوچکی کیا؛ مهرناز بهروزی


44. نقش خاندان‌های کهن در پاسداشت سنّت‌ها و شکوفایی فرهنگی سرزمین طبرستان (مطالعة موردی: خاندان اسپهبدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

نادره نفیسی


45. مروری برتاریخ باغ سازی ایران با تاکید بر رفتارشناسی آب در نظام شکل گیری باغ سازی بیرجند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

محمد شبانی؛ رضا میرزایی؛ فرهاد خسروی؛ سید محمد رضا خلیل نژاد


46. سرّ ناکامی انجمن ایالتی آذربایجان در جریان نهضت مشروطیّت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

سعید آتشبار؛ منیژه صدری؛ سیدمحمود سادات؛ منیره کاظمی راشد


47. بررسی شخصیت و عملکرد قیس بن سعد بن عباده انصاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1401

رامین علیزاده؛ مهدی گلجان؛ مهدی انصاری


48. دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1401

عابدین سلیمانی؛ علی اکبر امینی؛ شیوا جلال پور


49. تاثیر اجتماعی - فرهنگی نهادهای آموزشی تبریز در سده نهم هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1401

شهر خ خسروی مهتاج؛ ستار عودی؛ رمضان رضایی


50. نقد سندیت نسب و القاب ملک محمود کیانی سیستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

ناصر چاری؛ فیض اله بوشاسب گوشه؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ سهیلا ترابی فارسانی


51. مجلس چهاردهم و مقدمات ملی شدن صنعت نفت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

امید ترابی پور؛ علی بیگدلی؛ نعمت احمدی نسب


52. بررسی و تبیین واگذاری امتیاز نفت شمال به شوروی توسط قوام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

علی رحمن پور؛ محمد حسن رازنهان؛ رضا شعبانی


53. پژوهشی در باب زیبایی معماری عصر صفوی از نگاه جهانگردان نمونه پژوهی: پنج بنای شاخص اصفهان عصر صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

سمانه امامی کوپائی


54. بررسی سبکی نامه‌های مشروطه خواهان به سران ایلات غرب کشور (با تکیه بر ایل کلهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

ایرج نیکجو


55. تبیین ابعاد و مولفه های رویکرد ایرانی اسلامی در بازآفرینی فضاهای سبز تاریخی شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

جواد نامجومنش؛ بهمن کارگر؛ پروانه زیویار


56. اندیشه ولایت حضرت علی(ع) در آموزه های اهل حق و سلسله آتش بیگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

محمود الواری؛ مهدی انصاری؛ علی اکبر خدری زاده


57. سیر تحولات جغرافیای تاریخی شهر آمل از صدر اسلام تا انتهای دوران قاجار با اتکا به شواهد باستان شناختی و منابع مکتوب تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

مریم بطحایی؛ محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار؛ محمد مرتضایی


58. تاثیر گذاری نهاد های نظام صفویه بر انسجام حکومت دوره شاه عباس صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

محمد هاشم رهنما؛ فیض اله بوشاسب گوشه؛ ناصر جدیدی


59. تحلیلی بر سیره امیرمؤمنان علی(علیه‌السّلام) در مواجهه با تعصّبات نابجا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1401

سید علی غضنفری