بررسی سند استراتژی امنیت ملی آمریکا (2015) و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

چکیده

چکیده

آخرین سند استراتژی امنیت ملی آمریکا که در فوریه 2015 منتشر شد حاوی نکات مهمی است که سیاست‌های راهبردی این کشور را در چند سال آینده روشن می سازد. موضوعات مطرح شده در این سند تأثیرات مستقیم و غیر مستقیمی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد. از جمله این نکات تأثیرگذار عبارتند از: تأکید بر نقش رهبری آمریکا در مسائل جهانی، برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها، مسئله تروریسم و مبارزه با آن، امنیت در فضای سایبر و نظم بین الملل. این مقاله با بکارگیری روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و در چارچوب رهیافت سازه‌انگاری می‌کوشد به این سؤال پاسخ دهد که: استراتژی امنیت ملی آمریکا (2015) چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می‌گذارد؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه این مقاله این است که: استراتژی مطرح شده در سند امنیت ملی آمریکا (2015) منجر به کاهش ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می‌گردد. نتایج بررسی این استراتژی در این مقاله حاکی از آن است که اگر چه این سند در مواردی چون مسئله هسته‌ای ایران بر استفاده از دیپلماسی تاکید شده و حمله نظامی را آخرین گزینه می‌داند یعنی فشار و مذاکره توأمان، ولی تأثیرات این سند بر امنیت ملی ایران یعنی مواردی از قبیل ادامه روند امنیتی سازی برنامه هسته‌ای ایران، محدودسازی راهبردی ایران، کاهش ضریب امنیت سیاسی، نظامی و امنیت فرهنگی ایران، چالش ایران با آمریکا در خصوص هژمونی ایالات متحده و نظم بین‌المللی و با توجه به رویکردهای اساساً متفاوت جمهوری اسلامی ایران به مسائل مطروحه در این سند که ناشی از دیدگاه‌های فرهنگی و ارزشی کاملاً متفاوت با دیدگاه‌های آمریکا است، سیاست‌های اعلام شده در این سند برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تهدید‌ است تا فرصت.

واژگان کلیدی: استراتژی امنیت ملی آمریکا، امنیت ملی، مسأله‌ی هسته‌ای، سازه انگاری، هویت، جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها