تجلی عشق و ایمان زنان مسلمان در حماسه کربلا

نویسنده

چکیده

چکیده

در اوراق سده اول تاریخ اسلام و اوایل دهه هفتاد هجری قمری به حادثه ای برخورد می کنیم که از آن به عنوان حماسه ای عظیم یاد می شود. حماسه عاشورا اگرچه یک روز بود، اما دامنه تأثیر آن تا ابدیت کشیده شد چنانکه در وصف آن گفته می شود «کل یوم عاشورا، و کل ارض کرببلا». این واقعه که تجلی اوج عبودیت و کمال انسانیت توسط سومین امام معصوم شیعیان است را میتوان به عظمت کل تاریخ بشر دانست زیرا چنان در عمق جانها اثر گذاشته که حتی غیر مسلمانان را تحت تأثیر قرار داده است. این حادثه را زنان و مردانی ساختند که مرگ سرخ و شهادت را بر زندگی ذلت بار ترجیح دادند تا گلواژه آزادی و ازادگی همواره در تاریخ بشر سبز بماند. از آنجا که در واکاوی این حماسه ارزشمند، انسان ساز و در عین حال خونین– به جز نقش برجسته زینب کبری(س)- به نقش حماسه آفرینی زنان کمتر توجه شده است؛ در این مقاله برآنم نقش زنان عاشورایی را در سه مرحله بررسی کنم: مرحله تربیت و تشویق یاران عاشورایی(کادر سازی)، مرحله حمایت های مستقیم و غیر مستقیم در جریان حماسه و مرحله پیام رسانی بعد از حماسه که ضامن ماندگاری این حماسه شد. 

واژگان کلیدی:اسلام، مسلمان، عاشورا، آزادگی، مدیریت، زنان مسلمان

کلیدواژه‌ها