تحلیلی بر فعالیت سپاه صلح کندی در ایران 1342 تا 1355 شمسی

نویسنده

چکیده

چکیده :
روابط ایران و امریکا تا پیروزی انقلاب اسلامی
ایران زوایای اشکار و پنهان بسیار دارد .یکی از موضوعاتی که در تاریخ روابط دوکشور
کمترمورد توجه محققان قرار گرفته است علل واهداف اعزام کارشناسان وابسته به سپاه
صلح کندی به ایران وفعالیت صدها نفر از انها در فاصله سالهای 1342 تا1355 شمسی  است. 
این موضوع حلقه ای از زنجیره قرارداهای  
فرهنگی ایران وامریکا در دوره حکومت محمد رضا پهلوی است و بیانگر اهمیت
ایران در دوران جنگ سرد برای امریکا میباشد. امریکا  در دوران جنگ سرد کوشید با مجموعه ای از
اقدامات ایران را از خطر نفوذ همسایه شمالی اش اتحاد جماهیر شوروی دور نگاه دارد.
اصلاحات اجتماعی و اقتصادی و افزایش رفاه توده مردم با هدف خنثی ساختن تبلیغات
کمونیستها  در میان اقشار محروم جامعه و
کمک به ثبات بیشتر حکومت متحد امریکا در ایران برای همه روسای جمهور امریکا از
جمله جان اف کندی اهمیت داشت و اعزام صدها داوطلب سپاهصلح کندی به ایران هم با این
هدف انجام شد.هدف آن بود که با خود نه فقط دانش و مهارتهای جدید را به ارمغان
اورند بلکه زمینه نفوذ فرهنگی امریکا در ایران را هم فراهم سازند ..طبق این طرح
صدها جوان امریکایی در شهرها و روستاهای ایران پراکنده شدند و از نزدیک به زندگی
با ایرانیان پرداختند و هیچ گونه محدودیتی برای معاشرت انها با مردم ایران وجود
نداشت که این امر به خوبی سهولت  نفوذ از
این طریق را نشان می دهد.
این مقاله می کوشد با طرح مبانی اولیه و بیان مسئله
زمینه بحث و پژوهش جدی تر در اسناد مرتبط با فعالیت های گروه صلح کندی در ایران را
فراهم اورد.برای این تحقیق به اسناد موجود در ارشیو سازمان اسناد ملی ایران و
ارشیو سپاه صلح کندی و کتب و مقالات متعدد مراجعه شده است. از دیگر نتایج  مهم این پژوهش یافتن شباهتهای بسیار میان
فعالیت این گروه و سپاهیان دانش بهداشت وترویج ابادانی بود که بر اساس اصول انقلاب
سفید تشکیل شدند.
واژگان کلیدی: ایران و امریکا _ جان اف کندی _ سپاه
صلح _ سپاه دانش_ سپاه بهداشت  سپاه ترویج
ابادانی
 
 

کلیدواژه‌ها