بررسی تحول تاریخی و زبانشناختی واژه تبریز

نویسندگان

چکیده

چکیده
     تاکنون در مورد تاریخ تبریز، کتاب­ها و مقالات گوناگونی از سوی صاحب­نظران به نگارش در­آمده است. اما، درمورد منشاء نام این شهر، گفته­های گوناگونی وجود دارد که در این مقاله، سعی در جهت آشکار کردن آن در حد توان بوده است. از آنجا که بسیاری از نام مکان­های جغرافیایی به علت روایات مختلف مورد تردید است و در موارد بسیاری، برای پی بردن به شکل اصیل این گونه واژه­ها، بررسی تاریخی و زبانشناختی آن به کمک ما می آید؛ در نتیجه، این مقاله در آغاز به ذکر خلاصه­ای از تاریخ و جغرافیای تاریخی منطقه آذزبایجان و تبریز می­پردازد. همرا با آن، آرای مختلف صاحبنظران در مورد وجه تسمیه تبریز و تحول زبانشناختی آن از دورة باستان تاکنون آمده است، تا به ریشه و وندهای آن نیز پی ببریم. در آخر نیز بر اساس نظریات صاحبنظران و بررسی زبانشناختی این واژه، نتیجه گیری شده است .
 
واژگان کلیدی: تبریز، آذربایجان، داورژ، تارماکیس، دالیان

کلیدواژه‌ها