بررسی علل و عوامل برگزاری جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی

نویسندگان

چکیده

 
چکیده
     جشن‎های 2500 ساله شاهنشاهی در مهرماه 1350ش. برگزار شد. بحث اصلی این مقالهناظر به چرایی برگزاری این جشن­ها از سوی حکومت پهلوی است. در این مورد علل مختلفی را می­توان بررسی کرد: باستان‌گرایی و ناسیونالیسم مثبت محمّدرضا شاه، کسب مشروعیت برای حکومت از طریق پیوند با گذشته، اسلام‌زدایی از فرهنگ ایرانی، غرب‌گرایی، کسب وجهه‌ی بین‌المللی برای حکومت، نهادینه کردن نظام شاهنشاهی در ایران، ارضای حس خودبزرگ‌بینی شاه، معرفی ایران کهن و ایران نو به جهانیان، ایجاد و گسترش مناسبات بین‌المللی، تجلیل از کوروش کبیر، توسعه‌ی گردشگری و سرمایه‌گذاری­های خارجی‌ در ایران، رنسانس و تولّد دوباره‌ی کشور تبیین می‎گردند.روش این پژهش توصیفی تحلیلی میباشد وبه شیوه کتابخانه ای گرد آوری شده است

واژگان کلیدی: جشن­های 2500 ساله شاهنشاهی، ناسیونالیسم، حکومت پهلوی، محمّدرضا شاه، باستان­گرایی و مشروعیت.

کلیدواژه‌ها