نقش صلاح الدین ایوبی در جنگهای صلیبی

نویسندگان

چکیده

چکیده:

در این پژوهش نقش صلاح­الدین ایوبی در جنگ­های صلیبی با فرنگیان بررسی شده است و بعد از پرداختی مختصر به شخصیت و زندگی صلاح­الدین به شکل­گیری دولت ایوبی و به قدرت رسیدن وی و سپس آغاز جنگ­های او با اروپاییان و فتح بیت­المقدس و دیگر شهرهای فلسطین پرداخته­ایم. تا حدی جنگ­های وی را به صورت دقیق بررسی می­کنیم تا بتوانیم ذره­ای از شمه نظامی وی را نشان دهیم. صلاح­الدین به عنوان یک فرمانروای اسلامی نقش مهم و کلیدی در جنگ­های صلیبی داشته و از مهم­ترین اقداماتش آزادسازی بیت­المقدس از تصرف فرنگیان می­باشد. آنچه بیش از همه می­توان در توصیف شخصیت این فرد گفت، سیاست مداری، نظامی­گری و در عین حال داشتن روحیه مذهبی قوی و داشتن عطوفت انسانی است، تا حدی که از طرف خود اروپاییان هم به خاطر این خصلت­هایش مدح شده است. ما سعی داریم این اعمال و رفتار صلاح­الدین را بخصوص چگونگی آزادسازی بیت­المقدس را با تحلیل و تبیین تاریخی مورد ارزیابی و سنجش قرار دهیم. روش تحقیق در این پروژه کتابخانه­ای می­باشد و از منابع معتبر تاریخی استفاده گردیده است.


واژگان کلیدی: مسلمانان، فرنگیان، صلاح االدین، بیت المقدس

کلیدواژه‌ها