انقلاب اسلامی در ایلام

نویسندگان

چکیده

چکیده:

انقلاب اسلامی جنبش فراگیر و خیزشِ همگانیِ ملت ایران برای سرنگونی رژیم پهلوی و استقرار جمهوری اسلامی بود که محدود به منطقه، شهر یا بخش خاصی نبود و آحاد ملت در پیروزی آن نقش داشتند. مردم ایلام در سال 1357 همگام و همگرا با دیگر مناطق ایران، علیه استبداد پهلوی به پا خاستند و از طریق راهپیمایی، تظاهرات و اعتصابات مخالفت خود را ابراز داشتند. نقش حلقه‌ی یاران امام در ایلام از یک طرف و فرهنگیان و روشنفکران به عنوان نماینده طبقه متوسط از طرف دیگر بسیار برجسته بود. ائتلاف بین این دو گروه به ساماندهی اعتصابات و اعتراضات منجر شد، که با مشارکت این دو گروه در ماههای سال 57 به صورت واقعه‌ای روزانه درآمده بود، رویدادهای شهریور ماه که تظاهرات خونین شد به خاطر نوع بافت جمعیت و ترکیب قبیله‌ای آن، تمام مردم را به صحنه کشاند و کار ساواک و نیروهای انتظامی را برای مقابله با حرکت‌های انقلابی با مشکل مواجه کرد. سرانجام این ائتلاف و یکپارچگی مردم در مخالفت با رژیم شاهنشاهی سبب تحول و تغییر در جریان پیروزی انقلاب ونهادینه شدن نهادهای انقلاب در ایلام شد.


واژگان کلیدی: امام خمینی (ره)،انقلاب اسلامی، رژیم پهلوی، ایلام،روحانیون

کلیدواژه‌ها