تاثیر مسکوکات هخامنشی در تغییر شرایط اقتصادی دنیای قدیم(قرن پنجم و چهارم ق.م)

نویسندگان

چکیده

چکیده: 

سکه شناسی بخش مهمی از علم باستانشناسی است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا روشنگر رویدادهای مبهم و تاریک گذشته است . با مطالعه دقیق سکه ها ، تاریخ غبار آلود فراموش شده قرون گذشته آشکار شده ،در معرض دید محققان و دانش پژوهان قرار می گیرد . سکه پیام آور گذشته هاست و از زمانهای دور سخن می گوید نه بر پایه شک و تردید ، بلکه سند و مدرکی است که از آغاز پیدایش تغییر و تصرفی در آن راه نیافته است.
سکه تاریخ مصور آداب و رسوم ، البسه ، تزئینات ، جنگ افزارها و گاهی معماری ملتهاست . ویکی از امتیازات مهم سکه در مقایسه با اشیاء و یافته های دیگر باستانی ، صحیح و سالم ماندن آنهاست . اغلب یافته های باستانشناسی از موارد فاسد شدنی ، از قبیل چوب ، پارچه ، استخوان، پوست و غیره ساخته می شده اند که در طول زمان تحت تأثیر خاک و سایر عوامل فرساینده تغییر شکل یافته ، ناقص و معیوب گردیده اند ، اما چون سکه ها از فلزاتی مانند طلاء و نقره و آلیاژهایی مانند برنز ساخته شده اند نسبت به یافته های دیگر بسیار مقاوم بود .
سکه سندی است مکتوب و کتابی کوچک اما پر محتوی که بعضی از دوران های تاریخی را فقط با مطالعه و بررسی آن می توان روشن و آشکار ساخت . و علم سکه شناسی را می توان یکی از مهمترین بخشهای دانش باستان شناسی دانست که سندی معتبر و غیره قابل انکار است . و سکه از طرفی تاریخ دقیق یک حکومت یا تمدن را معرفی می کند و سکه را می توان نمایندهْ فرهنگ آداب و رسوم و هنر و خط و زبان و مذهب هر ملت در طول تاریخ دانست .


واژگان کلیدی :هخامنشیان، سکه، سکه در یک، داریوش اول، سکه مسیین ، سکه سیمین

کلیدواژه‌ها