بررسی شیوه‌های ایجاد ارتباط و اطلاع رسانی در سیره نبوی

نویسندگان

چکیده

چکیده:

ارتباط و اطلاع رسانی در سیره رسول خدا (ص) یکی از مهمترین راهکارهایی بود که پیامبر اسلام توانست به وسیله ان جامعه عربی را به مفاهیم اسلام نزدیک کرده و اتحاد و انسجام را در بین مسلمانان به وجود اورد ، ایشان با ارتباط چهره به چهره و استفاده از شیوه هایی همچون مناظره ، ارتباط وظیفه ای ، فنون ترغیب و اقناع و سخنوری توانست با مخاطبان خود ارتباط برقرار نماید . ان حضرت با توجه به شرایط و مقتضیات زمان از ابزار سخنوری به عنوان بهترین ابزار سود می برد و با بیان روشن و رسای خویش دیگران را رهنمون می ساخت .شناخت سیمای تابناک پیامبر اعظم (ص) و آشنایی با سیره و منش ایشان زمینه‌ساز تعالی و تکامل زندگی مادی و معنوی بشر می‌باشد و می‌تواند جوامع را در مسیر رشد و بالندگی رهنمون سازد. از زمانی که ابزارهای اطلاع‌رسانی و ارتباطات نظیر دود، آتش، طبل ، خط و کتابت به یاری انسان‌ آمد ارتباط انسان‌ها با یکدیگر روبه فزونی نهاد به‌گونه‌ای که همه انسان‌ها را در سراسر جهان به هم نزدیک کرد پیام‌آوران الهی هریک نقش ارزنده خودرا ایفا نمودند تا مبانی ارتباط بشریت را با خود و با خداوند و کائنات تبیین نمایند و از آن میان نقش پیامبراسلام (ص) آخرین فرستاده الهی را در ایجاد ارتباط با مردم نمی‌توان نادیده گرفت.این نوشتار قصد دارد مهم‌ترین شیوه‌های ایجاد ارتباط در سیره نبوی را با اتکا به روش ترکیبی که بیشترین نگاه به موضوع را از دریچه تاریخ و استناد به سخنان پیامبر دارد ،. مورد بررسی قرار دهد . امید می‌رود همین اندک، ذائقه‌ی جویندگان حقیقت را شیرین نماید و با تأسی به سیره پیامبر (ص) ، جان‌ها و فطرت‌های زلال از شراب طهورش سرمست شوند.


واژگان کلیدی: سیره، پیامبر اعظم (ص)، ارتباط وظیفه ای ، گفتگوی هدفمند ، ارتباط میان فردی، پیام
 
 

کلیدواژه‌ها