انجمن ایران و آمریکا در مشهد

نویسندگان

چکیده

 چکیده:
انجمن روابطِ فرهنگی ایران و آمریکا یکی از مهمترین ابزارهای آمریکا برای گسترش نفوذ در جامعه­ی ایران و به تبع آن تسلط بیشتر در عرصه­ی سیاسی بود. بررسی تکاپوهای این انجمن و تفکیک عرصه­های فعالیّت آن، بیانگر اهداف درازمدت آمریکا در ایران است. به ویژه آن که سردمداران امر در انجمن روابطِ ایران و آمریکا می­کوشیدند تا با تأسیس شعباتی در شهرهای بزرگ ایران، دامنه­ی فعالیت­های خویش را به سراسر ایران­زمین توسعه دهند.
در این جستار تلاش خواهد شد تا با بـررسی منابع و اسناد موجـود تصویری مختصـر از اقدامات و طرح­های این انجمن به­ویژه در مشهد به­دست داده شود.

واژگان کلیدی : انجمن ایران و آمریکا، مشهد، فولبرایت، فعالیت­های آموزشی و فرهنگی و اجتماعی

کلیدواژه‌ها