بررسی انعکاس حیات دنیوی و معنوی منقوش بر سیمینه های دوره ساسانی

نویسندگان

چکیده

چکیده    

حکومت ساسانیان از جمله مهم ترین دوره های تاریخی در ایران پیش از اسلام است و در نتیجه هنر این دوره هم می تواند یکی از باشکوه ترین ادوار هنر در ایران باستان تلقی شود. هنری که از گذشته ای طولانی الهام گرفته است و نشانه های آن تا به امروز مشاهده می شود. به همین منظور مطالعه آثار و اشیاء به جا مانده از آن دوران اهمیت به سزایی دارد. در دوره ساسانی در انواع هنرها پیشرفت قابل توجهی حاصل شد. از جمله فلزکاری که یکی از شاخه های مهم هنری محسوب می شود. اگرچه بسیاری از جنبه های فلزکاری ادامه دهنده­ی کار حکومت های پیشین از خود بود اما در این دوره به بلوغ چشمگیری رسید. آثار و اشیاء فلزی در دوره ساسانیان در تقسیم بندی های متفاوتی قرار می گیرند. ظروف،جام ها، کاسه ها جزء اشیای فلزی محسوب می­شود.هنرمند برای انتقال اندیشه­ طرح­هایی را به تصویر می کشید و سپس این آثار با نقوشی تزئین می شد که الهام گرفته از طبیعت، حیات مادی، باورها، اعتقادات و اسطوره های فرهنگ ایرانی می­باشد. در این پژوهش تلاش شده تا به روش پژوهش تاریخی و با شیوه­ی تحلیل و توصیف برخی از نقش مایه های مادی و معنوی در سیمینه های دوره ساسانیان بررسی گردد. نتیجه پژوهش آن که هنرمندان و صنعتگران دوره ساسانی با اقتباس از طبیعت و باورهای گذشتگان، آثار فلزی تحسین شده­ای را خلق کردند.

واژگان کلیدی: ساسانیان، فلزکاری، باورها، اعتقادات، طبیعت.مادی.

کلیدواژه‌ها