رابطه هجرت و تشکیل دولت نبوی

نویسندگان

چکیده

 
چکیده


با شدت گرفتن آزارهای قریش و انسداد دعوت اسلامی در سال دهم بعثت، پیامبر اسلام(ص) در جستجوی اقوام و قبایل دیگر برآمد که دل‎هایشان آمادگی بیشتری برای پذیرش دعوت داشتند و امید می‎رفت که خاک سرزمینشان برای نشو و نمای اسلام مناسب و مساعدتر باشد. از این جهت به طائف سفر کرد ولی با عدم استقبال آنها دوباره به مکه بازگشت و در بین حجاج به تبلیغ پرداخت. پیامبر در دیدار یثربیان آنها را به اسلام دعوت کرد. با پذیرش اسلام و دعوت پیامبر به مدینه توسط یثربیان، هجرت و مبدأ تاریخ اسلام رقم خورد و پایه های دولت نبوی شکل گرفت. این نوشتار به شیوه توصیفی ـ تحلیلی درصدد است رابطه هجرت و تشکیل دولت نبوی در مدینه را مورد بررسی قرار دهد.

واژگان کلیدی : اسلام ،دولت نبوی،هجرت، مدینه ،پیامبر

کلیدواژه‌ها