دلایل و عوامل موفقیت‌ مسلمانان در فتح خراسان، با تأکید بر سیاست‌های عبدالله‌ ابن‌عامر

نویسندگان

چکیده

چکیده

سرزمین خراسان، یکی از وسیع‌‌ ترین و مهم ترین بلاد ایران به شمار می‌رفت که در طول تاریخ شاهد تحولات بسیاری بوده است. فتح و تصرف این سرزمین، تا مدت‌ها بعد از ورود اسلام به ایران، از اهداف خلفا و فرماندهان نظامی مسلمان به شمار می‌رفت. تا زمانی که در دوران خلافت عمر، عبدالله‌ بن‌عامر، موفق به گشودن خراسان گردید. ابن عامر در این فتح از همراهی دهقانان برخوردار بود که در مقابل دریافت برخی امتیازات، حاضر می‌شدند خراج را از اقشار فرودست جمع‌آوری کرده و به جای شاه ساسانی، این بار به دستگاه خلافت اسلامی بپردازند. پادگان‌هایی که مسلمانان در خراسان بنا نهادند، مراکز نظامی پشتیبان آنها برای هجوم‌های بعدی ایشان به جانب شرق گردید. البته سیادت مسلمین بر خراسان، مدام و مستمر نبود و با بازگشت ابن عامر به نزد خلیفه، قیام‌هایی در این ناحیه در مخالفت با مسلمین شکل گرفت که قیام قارن، مهم‌ترین آنها بود.


واژگان کلیدی: خراسان، عثمان‌ بن عفان، عبدالله بن عامر، قارن.

کلیدواژه‌ها