ولایت رضوی در آیینه اشعار شاعران عرب و فارسی زبان

نویسندگان

چکیده

چکیده


از جمله اهداف شعری مهم که در آثار شاعران عرب و فارسی زبان، نمود بیشتری دارد، می­توان به مدح، رثا و نشر فضائل و کرامات امامان معصوم (ع)، به­ویژه امام رضا (ع)، اشاره نمود.
منوّر نمودن شعر و ادب به فضائل و مناقب ائمه اطهار(ع)، همواره مورد توجه شاعران بوده است و این امر، بیانگر اعتقاد و احترام به این بزرگواران و حریم ولایت آنان است.
شاعران دوستدار و پیرو اهل بیت (ع)، از شعر، به عنوان ابزاری برای معرفی اسلام نقش رهبری الهی، مقام امامت و ولایتِ امامان معصوم (ع) و نیز بیان مظلومیت آن­ها، بهره برده­اند.
نقش ولایت رضوی در آینه شعر و ادب، اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگیِ عصری که شاعران در آن می­زیستتند، تاثیرگذار بوده، اما شرط کامل به شمار نیامده، در کنار این عامل، گرایش­های مذهبی و حالات و روحیات این افراد نیز، نقشی اساسی داشته است.

واژگان کلیدی: امام رضا (ع)، شاعران عرب و فارسی زبان، دعبل، ابونواس، ابراهیم­بن عباس­الصولی، سنایی غزنوی، جامی.

کلیدواژه‌ها